در بخش اول آن به مدل اگوستینی از مسأله نجات پرداخته شده او به عنوان مؤثرترین فرد در شکل گیری آراء لوتر در باب نجات، تبینی از نجات ارائه داده که با طرح آن، فهم مدل لوتری از نجات آسانتر خواهد بود.
در بخش بعدی به بررسی گسست لوتر از انسان شناسی مدرسی می پردازیم و در ذیل آن به بیان اخلاق ارسطو به عنوان اساس اخلاق در سنت مدرسی پرداخته شده. لوتر عقل گرایی مدرسی در حوزه الهیات را که از عقل ارسطویی متأثر بود به شدت مورد انتقاد قرار می داد و انسان شناسی و الهیات خود را در تقابل با آن تعریف می کرد، بنابراین به آراء دو تن از اصحاب مدرسه یعنی اکویناس و دنس اسکوتوس در باب نجات و اراده انسان پرداخته شده تا گسست لوتر از سنت مدرسی آشکار تر شود.
بخش بعدی نیز به طرح آراء اوکام در باب نجات اختصاص دارد و نکات اشتراک و افتراق آراء او با لوتر بیان شده.
بخش چهارم نیز به دیدگاه آنسلم در باب کفاره گناهان و تأثیر آن در انسان شناسی لوتر اشاره شده است.
بخش آخر نیز به انسان شناسی لوتر و بحث اراده آزاد اختصاص دارد و محورهای اصلی بحث در آن طرح شده ابتدا تصوری از انسان شناسی او به طور کلی ارائه شده در بخش بعدی به مسأله گناه و عادل شمردگی به عنوان یکی از لوازم بحث لوتر در مسأله اراده آزاد پرداخته شده و در نهایت در بخش آخر با توجه به تمام مباحث مطرح شده نتیجه منعکس شده با توجه به انسان شناسی او در باب مسأله اراده آزاد آمده است.
گاهشمار زندگی لوتر1 :
10 نوامبر 1483 تولد در آیزلبن2
1496ورود به دبیرستانی وابسته به انجمن برادران دینی در ماگدبورگ3
1497 انتقال به مدرسه سنت گئورگ در آیزناخ4
1505- 1501تحصیل در دانشگاه ارفورت5 تحصیل فلسفه اصالت تسمیه و فارغ التحصیلی و اخذ درجه مدرسی
ژوییه 1505 روز طوفان و صاعقه ای که منجر به نذر لوتر برای رهبانیت گشت
17 ژوییه ورود لوتر به صومعه راهبان آگوستینی 6

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سپتامبر 1506 ارتقا به مقام کشیشی
نوامبر 1510 مأموریت به رم نزد راهبان آگوستینی
فوریه 1511 ارتقا به مقام نایب اسقفی ایالتی
آوریل 1511 ورود به دانشگاه ویتنبرگ7
اکتبر 1512 اخذ درجه دکتری الاهیات در شاخه الاهیات انجیلی / آغاز درس گفتارهایی در مورد رساله های کتاب مقدس
1515-1513 نخستین درس گفتارها در باب مزامیر
1515 لوتر طی سخنرانی روحانیان را مسئول تباهی جهان دانست

1516- 1515 درس گفتارهایی در باب رساله به رومیان
1517- 1516 درس گفتارهایی در باب رساله به غلاطیان
1518- 1517 درس گفتارهایی در باب رساله به عبرانیان
15 مارس 1517 پاپ لئونی دهم معروفترین آمرزش نامه ها را صادر کرد
1517 انتشار اصول نود و هفت گانه که در آن نگرشی عمیقاً آگوستینی را مطرح کرد که مورد توجه واقع شد
31 اکتبر 1517 انتشار اصول نود و پنج گانه علیه فروش آمرزش نامه ها
اوت 1518 پاپ لوتر را به رم فراخواند
آوریل 1518 منازعه هایدلبرگ در محفل آگوستینی ها در آلمان
اکتبر 1518 گفتگوی لوتر و کاردینال کایتان8 در آگسبرگ.و اجتناب از تبری
نوامبر 1518 لئو دهم برخی از مواهب منصوب به آمرزش نامه ها را رد میکند
21-1519 دومین دوره سخنرانی ها در باب مزامیر
28 ژوئن تا 16 جولای 1519 منازعه معروف لایپزیگ 9بوسیله لوتر و کارشتادامبر علیه اک ، محکوم شدن الاهیات لوتر در دانشگاه کلن
بهار 1520 انتشار رسالهرئوس مطالببرای پاسخ به دعاوی الاهیات کاتولیکی
اگوست 1520 نگارش رساله خطاب به اشراف مسیحی کشور آلمان10
6 اکتبر 1520نگارش رساله اسارت بابلی کلیسا

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

10 اکتبر1520 دریافت حکم تهدید به ارتداد از جانب پاپ
نوامبر 1520 آزادی فرد مسیحی11
30 ژانویه 1521 طرد لوتر توسط پاپ لئونی دهم
6 مارس 1521 فراخوانده شدن به شورای ورمز12
17 آوریل 1521 استنطاق در شورای ورمز نزد امپراتور و سرباز زدن لوتر از توبه
29 فوریه 1522 اقامت در قلعه وارتبورگ13 و آغاز ترجمه کتاب مقدس به آلمانی . این ترجمه زمینه ساز شکل گیری زبان آلمانی به شکل امروزی شد و همچنین سبب آشنایی مردم عادی با کتاب مقدس گشت
مارس 1522 بازگشت لوتر به ویتنبرگ
سپتامبر 1523 ترجمه آلمانی عهد جدید آماده انتشار می‌شود
دسامبر 1523 آغاز خطابه ها و تدوین کتاب دعای انجیلیون و آثاری همچون عیسی مسیح یک یهودی زاده بود و مرجعیت دنیوی
9 اکتبر 1524 ترک عادات مذهبی پیشین و تألیف آثار دیگری مانند نامه به پادشاه ساکسونی ، درباره روح یاغی ، علیه توماش مونزر
1524 جنگ دهقانان
می 1525 لوتر رساله علیه جماعت دهقانی غارتگر و جانی را منتشر کرد
دسامبر 1524 رساله اسارت اراده علیه اراسموس
1525 به بعد منازعه بر سر عشاء ربانی
مارس و آوریل 1527 رساله در باب عشاء ربانی که این کلمات مسیح که ((این جسم من است ))هنوز علی رغم قشریون معتبر است را مینویسد./ تابستان دچار بیماری و افسردگی شدید میشود
مارس 1528 رساله اعتقادیه درباره شام آخر
23 ژوئن 1532 پیمان صلح مذهبی میان پیروان لوتر و کاتولیک ها در نورمبرگ
1534 چاپ ترجمه کامل کتاب مقدس توسط لوتر
1535 ریاست دانشگاه الاهیات
1539 رساله در باب شوراها و کلیساها
41-1539 تجدید نظر دوم درباره ترجمه کتاب مقدس
1543 رساله درباب یهودیان و اکاذیب شان
14 فوریه آخرین خطابه در آیزلبن علیه یهودیان
18 فوریه 1546 مرگ در آیزلبن ، ایراد خطابه تشییع جنازه لوتر در 22 فوریه توسط ملانژتون

زمینه ها و خاستگاه های ظهور نهضت اصلاح دینی
اگر تاریخ مذاهب مسیحیت را بررسی کنیم، درمی یابیم که مصلحان پروتستان پیش و بیش از متفکران سایر مذاهب مسیحیت به تأمل در باب احوالات انسانی پرداخته اند که پس از رنسانس به آرامی زیر سایه تحولات گسترده ای که در عرصه اجتماعی و معارف بشری پدید آمده بود، متولد می شد.
نسبت میانمقوله دین و انسان رو به تحول عصر جدید که به تدریج در سال های گذار از قرن پانزدهم به شانزدهم در اروپا شکل می گرفت، از آغاز مورد توجه مصلحان پروتستان بود.
در یک بررسی تاریخی نیز درمی یابیم که الهیات جدید14 بیشتر از جانب متفکران پروتستان مطرح بوده است و شکل گیری الهیات جدید که زیر سایه مواجهه با لوازم دنیای مدرن صورت گرفت، از سوی مصلحان پروتستان به آرامی از آغاز نهضت اصلاح دینی آغاز می شود. در حالیکه در نهضت کلیسای رومی و مذهب کاتولیک مواجهه با عناصر دنیای جدید و مواجهه انسان و دین در دنیای جدید با سال ها تأخیر در پایان قرن نوزدهم با اعلام موافقت کلیسای کاتولیک رومی و شخص پاپ شکل گرفت.
نزاع میان مدرنیته و مذهب در کشورهای کاتولیک تا پایان قرن نوزدهم همچنان باقی ماند و مرجعیت کاتولیک یعنی کلیسای روم از پذیرش مدرنیته امتناع می ورزید.
پاپ پیوس نهم15 در سال 1864 فتوایی همراه با ضمیمه ای با عنوان “موادی از خطاهای مدرن”16که مشتمل بر 80 ماده بود از سنت و ساختار کلیسا در برابر مدرنیته و اصلاح دینی دفاع کرد.
« این دفاعیه ای انعطاف ناپذیر از ساختار عقیدتی و قدرت قرون وسطی و دوره ضد اصلاحات و درعین حال، نوعی اعلان عمومی جنگ علیه مدرنیته بود.» (کونگ،1384، ص 231)
در نتیجه آن چنان که پازوکی بیان می کند:
«کتابهایی که مؤسسان علوم جدید و فلسفه جدید را که حاکی از روح مدرنیته بود، برای کاتولیک ها ممنوع اعلام می کرد آثار کسانی مانند کپرنیک، گالیله، دکارت، پاسکال، مالبرانش، اسپینوزا، فلاسفه تجربی انگلیسی مانند هابز ، لاک، هیوم و کتاب های نقد عقل محض کانت و دایره المعارف دیدرو و لامبر هم جزء عناوین کتب ممنوعه اعلام شد. » (پازوکی، 1390، ص 235)
مواجهه کلیسای کاتولیک با اصول مدرنیته در زمان جانشین پاپ پیوس نهم یعنی پاپ لئوی سیزدهم17 وارد مرحله دیگری شد. پاپ لئوی سیزدهم ضرورت روبروشدن مسیحیت با تحولات عصر جدید را دریافت و برای حل آسانتر این رویارویی، تجدید فلسفه و آموزش جدی آن را تجویز کرد.
مواجهه مصلحان پروتستان با دنیای مدرنی که به آرامی در حال شکل گیری بود، از قرن شانزدهم شکل گرفت. اگر تاریخ اروپا را در دوره نهضت اصلاح دینی بررسی کنیم در کشورهایی که به نهضت اصلاح دینی پیوستند مانند آلمان و اسکاندیناوی18 زیر سایه تعلیمات متفکران پروتستان امکان گفتگوی دین با ایده های مدرن فراهم شد و در نتیجه بررسی رابطه مذهب با بخش های مختلف مانند اقتصاد و سیاست بسیار قابل تأمل است.
مواجهه مصلحان پروتستان با ایده های مدرن نه تنها به شکل گیری الهیات جدید پس از نهضت اصلاح دینی منجر شد، بلکه در شکل گیری دوره جدید در فلسفه غرب تأثیرات فراوانی داشت. پس از دکارت19 که او را مؤسس عصر جدید می دانیم، اکثر فیلسوفان این دوره از حدود سال 1800 عمدتاً پروتستان و آلمانی بودند. کانت و سایر فلاسفه ایدئالیست آلمانی پیرو مذهب پروتستان بودند که در تحکیم مبانی عصر جدید نقش مهمی ایفا کردند.
اهمیت و نقش تاریخی نهضت اصلاح دینی و خصوصاً شخص مارتین لوتر20 در آلمان عصر جدید تا آنجا است که برخی وضع عمومی اروپا در عصر جدید را نتیجه افکار و کارهای او به حساب می آوردند. «هیچ کس نمی تواند منکر صلابت و اهمیت سهم تاریخ او [لوتر] شود به نحوی که شاید با اندکی افراط گویی بتوان وضع عمومی اروپا در عصر جدید نتیجه افکار و کارهای او به حساب آورد.» ( مجتهدی1389 ، ص 66) مجتهدی درباره سهم تاریخی لوتر تأکید می کند «کل افکار لوتر را می توان نوعی پیش زمینه ناپیدا برای اغلب نحله های فلسفی در آلمان عصر جدید دانست.» (همان ص 64)
بررسی مسئله ای که طرح آن گذشت، ذهن را به سمت این پرسش می برد که چه ملازمه ای میان تأمل و تفکر درباب انسان عصر جدید و دین زیر سایه تعلیمات انسان شناسانه نهضت اصلاح دینی وجود دارد؟ پاسخ به این پرسش مهم بدون بررسی زمینه های تاریخی، اجتماعی، فلسفی و کلامی شکل گیری نهضت اصلاح دینی امکانپذیر نیست.
در بررسی زمینه های تاریخی نخست باید روشن کنیم، هنگامی که از نهضت اصلاح دینی یا رفرم “اصلاح” سخن می گوییم دقیقاً از چه چیز بحث می کنیم.
تذکر این نکته ضروری است که رفرم21 به انشعابی اطلاق می شود که توسط لوتر در دستگاه کلیسایی به وجود آمد بنابراین از این منظر لوتر اولین مصلح دینی محسوب نمی شود مانند مصلحانی مانند جان ویکلیف و جان هاس که اکثر مورخان از آنان به عنوان پیشگامان اصلاحات نام برده اند و ما در بخش جداگانه ای به آراء و تأثیراتی که لوتر از آنها پذیرفته خواهیم پرداخت. به طور کلی از قرن 13 به بعد مهمترین ایده های فکری لوتر مانند ایمان ، تنها کتاب مقدس و هر مسیحی یک کشیش در کلیسا بحران هایی به وجود آورده بود.
مانند اقدامات اصلاح گرایانه والدویان که اصلاحاتی در کلیسا را آغاز کرده بود « این نهضت با الهام از فردی غیر روحانی به نام پی یر والدو (متوفی 1218) درصدد اصلاح کلیسا برآمده و بر خوانش لفظی انجیل اهتمام داشت.» (ویلسون، 1381، 74)
مک گراث در بحث از واژه اصلاح دینی تذکر مهمی می دهد که بیان آن ضروری به نظر می رسد:
«در واژه اصلاح دینی باید بین چهار نهضت تمایز قائل شده آیین لوتری، کلیسای اصلاح شده، نهضت اصلاح گری آناپاپیتیسم و ضد نهضت اصلاح دین یا اصلاحات کاتولیکی. این واژه در فراگیرترین معنای خود بر هر چهار نهضت دلالت می کند، اما گاهی در معنای خاص خود به معنای اصلاح گری پروتستانی به کار می رود. (مک گراث،1382، 57-56)
ما در بحث از زمینه این واژه را در فراگیرترین معنای خود بحث می کنیم.
تحولات در زمینه های شکل گیری نهضت اصلاح دینی را از یک منظر می توان به دو حوزه تقسیم کرد: اول تحولاتی که در حوزه حیات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی رخ می دهد و دیگری تحولات و زمینه هایی که در حوزه حیات عقلانی انسان که پیش از آغاز دوره جدید رخ داده است.
این زمینه ها و تحولات به طور عام در نهضت اصلاح دینی و به طور خاص در شکل گیری اندیشه لوتر بسیار اهمیت دارد. زمینه ها و تحولاتی که در شکل گیری افکار لوتر در حوزه حیات عقلانی وجود داشت، به طور مفصل در فصل دوم بررسی خواهیم کرد اما در این بخش بیشتر به زمینه های تاریخی شکل گیری نهضت اصلاح دینی و بویژه در آراء لوتر خواهیم پرداخت.
مقصود از تفکیک این دو حوزه استقلال کامل آنها از یکدیگر نیست. هرچند می کوشیم به صورت مطلق به اظهار نظر نپردازیم اما به نظر در هیچ دوره تاریخی، شئونات حیات انسانی به طور کامل از یکدیگر مستقل نبوده اند، از سوی دیگر این تفکیک نشان دهنده این نیست که یکی از حوزه ها بر دیگران اولویت و برتری داشته و تحولات در حوزه های دیگر را به نفوذ و اهمیت یک حوزه تقلیل دهم. چنانکه بسیاری از مورخان غربی در بررسی تاریخ اصلاحات و رنسانس کوشیده اند تحولات فکری و بشری در این دوره را به یک موضوع به عنوان نمونه تحولات اقتصادی تقلیل دهند. به عنوان نمونه هنری لوکاس22 مورخ و نویسنده شناخته شده قرن بیستم به نقش شرایط جغرافیایی و مسائل اقتصادی در تحولات عصر رنسانس و اصلاح دینی توجه دارد. از نظر او روابط نزدیک سیاسی و تجاری آلمان و ایتالیا و روابط تجاری میان ساکنان شهرهای جنوبی آلمان با شهرهای شمالی ایتالیا سبب حضور دانشجویان آلمانی در ایتالیا و خصوصاً دانشگاه پادوا23 شدو همین موجب انتقال اندیشه های اومانیستی ایتالیا به آلمان شد.24لوکاس نقش ویژه ای برای عوامل جغرافیایی و مسائل اقتصادی در تحولات عصر اصلاح دینی قائل است تا آنجا که این عوامل، آلمان را در آستانه نهضت اصلاح دینی متحول ساخت.
هارولد گریم25 مورخ غربی دگرگونی مفاهیم قرون وسطایی را براثر شیوه های جدید زندگی در شکل گیری نهضت اصلاح دینی مؤثر می داند. گریم معتقد است این مفهوم قرون وسطایی که براساس آن کشیشان سر، نجبا بازوان و روستاییان پاهای پیکره جامعه را تشکیل می دادند، در آغاز قرن شانزدهم یکسره رنگ باخت. گریم یکی از مؤثرترین عوامل در تحول شیوه های زندگی قرون وسطایی و مفاهیم رایج در آن را اومانیسم و گسترش آن در اروپا می داند. با وجود تفاوت های بسیار میان اومانیسم و نهضت اصلاح دینی، اومانیسم را موجب هموارتر شدن حرکت اصلاح دینی می داند.
«هرچند اومانیسم با اصلاح دینی یکسان نبود و به طور مستقیم به آن منجر نشد، اما زمینه شکل گیری آن را فراهم کرد. آشکارترین خدمت اومانیست ها به اصلاح دینی فن و تجربه زبان شناسی و لغت شناسی آنان بود که آن را از طریق مطالعه در آثار کلاسیک عهد باستان بدست آورده بودند و همچنین توجه آنها به نشر آثار مربوط به متون کتاب مقدس بود، آنها تصویری از مسیحیت اولیه ارائه دادند که در تقابل جدی با کلیسای عصر خودشان بود.» (Grimm, 1954, 85)
گریم تأکید می کند اومانیست ها در بازیابی متون مقدس خصوصاً آثار مربوط به آباء کلیسا و کتاب مقدس نقش مهمی ایفا می کردند و قرائت تازه از متون مقدس درنگرش مصلحان دینی مؤثر بود.
مک گراث نیز در اهمیت اومانیسم در شکل گیری نهضت اصلاح دینی می نویسد:
« نهضت اومانیسم در دوره رنسانس در واقع مهم ترین عامل مؤثر در نهضت اصلاح دینی بود گرچه نهضت اصلاح دینی از شهرهای آلمان و سویس آغاز شد، دلایل محکمی وجود دارد که این نهضت نتیجه اجتناب ناپذیر تحولات ایتالیای قرن چهاردهم در زمان اوج نهضتی بود که امروزه آن را با نام رنسانس ایتالیا می شناسیم. » (مک گراث 1387، ص 113)
بنابراین اغراق آمیز به نظر نمی رسد اگر بگوییم اومانیسم مؤثرترین جنبش در شکل گیری نهضت اصلاح دینی بود.

گریم در کتابش در پاسخ به این سؤال که نهضت اصلاح دینی اساساً رویدادی قرون وسطایی بود یا متعلق به دوره جدید می گوید، این نهضت از هر دو دوره عناصری را در خود دارد به عنوان نمونه از یکسو اصلاحگران نگرشی بدبینانه به توان و اراده بشری داشتند و از سوی دیگر در تلاش بودند نوعی رابطه فردی میان خداوند و انسان را تبیین کنند که شالوده تفکر دینی مدرن را تشکیل می دهد.
به نظرم پرسش و پاسخ گریم بسیار مهم است. به واقع آیا نهضت اصلاح دینی رویدادی قرون وسطایی بود؟
پازوکی معتقد است اساساً مذهب پروتستان هیچگاه نمی توانست در قرون وسطی ظاهر شود «متفکران پروتستان در مقام تأمل و تدبر در وضعیت عصر جدید و انسان تازه متولد شده در دوره رنسانس و نسبت وی با دین برآمدند. علت اصلی اینکه فیلسوفان پروتستان بیشتر به این مهم مبادرت کردند این است که اصولاً میان مذهب پروتستان و حقیقت عصر جدید ملازمت است. از اینرو مذهب پروتستان هیچگاه نمی توانست در قرون وسطی ظاهر شود.» (پازوکی،1390،ص235)

دسته بندی : پایان نامه

پاسخ دهید